Njoftime

  • Uncategorized /
June 1, 2022

Letër e hapur drejtuar Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

I nderuar z. Dimitar Kovaçevski, Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut   Në emër të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, organi më i madh përfaqësues rinor në vend, i cili bashkon 51 organizata anëtare, Ju drejtohemi me këtë letër të hapur ku shprehim shqetësimin e thellë, pakënaqësinë dhe zhgënjimin në lidhje me…

January 24, 2022

MANUAL PËR SHËNDETIN MENDOR PËR TË RINJTË

Duke pasur parasysh të gjitha sfidat me të cilat përballen të rinjtë çdo ditë, kujdesi ndaj shëndetit mendor nuk duhet të neglizhohet! Prandaj në kuadër të programit tonë të shëndetit mendor, i cili është pjesë e projektit “MladiHub– ndërtimi i aftësive për punësim, kompetenca dhe mundësi për rrjetëzim për të rinjtë”, krahas ofrimit të seancave…

September 7, 2020

THIRRJE PËR DORËZIM TË OFERTËS PËR PËRPUNIM TË NJË WEB PLATFORME

Këshilli rinor kombëtar i Maqedonisë shpall thirrje për mbledhje të ofertave për përpunim dhe dizajnim të një online platforme (Web portal) e cila do të shërbejë për informim të të rinjve dhe hapsirë për komunikimin të drejtpërdrejtë në mes të organizatave, institucioneve dhe të rinjve sidhe për promovim të mundësive të ndryshme. Web platforma është…

  • Uncategorized /
April 21, 2020

ORGANIZATAT QYTETARE E FTOJNË QEVERINË E RMV-SË për të ndryshuar vendimin për të ulur në mënyrë drastike mbështetjen financiare për shoqërinë civile

Shoqëria civile dhe Këshilli për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit civil i bëjnë thirrje Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që të rishqyrtojë dhe ndryshojë vendimin e saj për të ulur në mënyrë drastike mbështetjen financiare për organizatat e shoqërisë civile, botuar në Gazetën Zyrtare të RMV më 9 prill 2020. Ky vendim, me...
  • Uncategorized /
November 4, 2019

Reagim ndaj konkursit të publikuar për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve të datës 01.11.2019 nga Agjencia për të Rinj dhe Sport

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, si trupi më i madh përfaqësues i të rinjve, shpreh shqetësim në lidhje me (jo) transparencën e konkursit të shpallur për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve, publikuar më 01.11.2019 nga Agjencia për të Rinj dhe Sport. Konsiderojmë se konkursi i publikuar nuk është promovuar mjaftueshëm dhe as organizatat rinore...
  • Uncategorized /
August 12, 2019

MLADIHAB – RINI DIGJITALE

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të të rinjve – 12 Gusht, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, me nder të veçantë paralajmëron promovimin e projektit “MLADIHAB” - Rinia digjitale” MLADIHUBA është projekti i ri i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, i cili ka për qëllim zhvillimin dhe avancimin e shkathtësive digjitale te të rinjtë të grup...
  • Uncategorized /
June 5, 2019

QËNDRIMI I KRNM NË LIDHJE ME REFERENDUMIN

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) është trupi më i madh përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore nga Maqedonia. KRNM-në e përbëjnë 47 organizata nga e gjithë Maqedonia, ndër to 19 organizata rinore, 19 organizata për të rinj, 1 union dhe 8 forume rinore të partive politike, me qëllim të përfaqësojë dhe promovojë të...
  • Uncategorized /
November 30, 2018

KËRKESË PËR NDRYSHIM TË PROPOZIM LIGJIT PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT PERSONALE

Me iniciativë të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Forumit Rinor Arsimor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor, një grup organizata civile paraqitën kërkesë për ndryshimin e Propozim - ligjit për tatimin mbi të ardhurat personale, deri të ministri i Financave z. Dragan Tevdovski. Në vazhdim mund të lexoni përmbajtjen e kërkesës. Ju drejtohemi me kërkesë për...