Njoftime

  • Uncategorized /
August 12, 2019

MLADIHAB – RINI DIGJITALE

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të të rinjve – 12 Gusht, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, me nder të veçantë paralajmëron promovimin e projektit “MLADIHAB” - Rinia digjitale” MLADIHUBA është projekti i ri i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, i cili ka për qëllim zhvillimin dhe avancimin e shkathtësive digjitale te të rinjtë të grup...
  • Uncategorized /
June 5, 2019

QËNDRIMI I KRNM NË LIDHJE ME REFERENDUMIN

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) është trupi më i madh përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore nga Maqedonia. KRNM-në e përbëjnë 47 organizata nga e gjithë Maqedonia, ndër to 19 organizata rinore, 19 organizata për të rinj, 1 union dhe 8 forume rinore të partive politike, me qëllim të përfaqësojë dhe promovojë të...
November 30, 2018

KËRKESË PËR NDRYSHIM TË PROPOZIM LIGJIT PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT PERSONALE

Me iniciativë të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Forumit Rinor Arsimor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor, një grup organizata civile paraqitën kërkesë për ndryshimin e Propozim - ligjit për tatimin mbi të ardhurat personale, deri të ministri i Financave z. Dragan Tevdovski. Në vazhdim mund të lexoni përmbajtjen e kërkesës. Ju drejtohemi me kërkesë për...