Risi

  • Uncategorized /
July 20, 2022

VOTONI PËR KANDIDATËT E NOMINUAR PËR ÇMIMIN PËR PJESËMARRJE RINORE

Agjencia për Rini dhe Sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë (KRNM) fton publikun e gjerë të paraqesë votat e tyre për kandidatët për Çmimin për pjesëmarrje të të rinjve në kategorinë individuale, kategorinë e grupeve joformale rinore dhe kategorinë organizatave rinore, organizatave për të rinj dhe organizatave rinore ombrellë.  RRETH ÇMIMIT…

  • Uncategorized /
November 17, 2020

Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.   I) HISTORIKU I…

September 7, 2020

THIRRJE PËR DORËZIM TË OFERTËS PËR PËRPUNIM TË NJË WEB PLATFORME

Këshilli rinor kombëtar i Maqedonisë shpall thirrje për mbledhje të ofertave për përpunim dhe dizajnim të një online platforme (Web portal) e cila do të shërbejë për informim të të rinjve dhe hapsirë për komunikimin të drejtpërdrejtë në mes të organizatave, institucioneve dhe të rinjve sidhe për promovim të mundësive të ndryshme. Web platforma është…

  • Uncategorized /
July 7, 2020

VALË E RE NË ORGANIZIMIN STUDENTOR – ANALIZË

Në kuadër të projektit, (Re)formimi studentor i organizuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë së bashku me organizatat partnere Sfera International, FORUM16, MKC Manastir, CED Tearcë dhe Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Shtip është bërë analiza e (re)formimit studentor në universitetet shtetërore në Shtip, Manastir dhe Tetovë. Organizimi i studentëve paraqetë një mënyrë dhe model…

  • Uncategorized /
July 2, 2020

7 години постоење на Националниот младински совет на Македонија

На денешен ден [29.06 2013] е формиран Националниот младински совет на Македонија.   Денес Националниот младински совет на Македонија прославува 7 години постоење. Низ овие 7 години Националниот младински совет на Македонија го оправда епитетот најголемо претставничко тело за младите во државата и успешно ги застапува младите и нивните права на локално, национално и меѓународно…

  • Uncategorized /
June 4, 2020

SI TË KOMUNIKOJNË ORGANIZATAT QYTETARE ME PUBLIKUN

“Organizatat duhet të kuptojnë se kanë rolin e korrigjuesit demokratik ose mekanizëm i cili do të përkujtojë pushtetin çfarë do të thotë demokracia.  Jetojmë në kohë kur progresi teknologjik na mundëson shumë kanale të komunikimit, kur nuk jemi më të varur drejtpërdrejtë nga politikat redaktuese dhe nga gazetarët të cilët janë ndërmjetësues të informacionit.  Kemi...
  • Uncategorized /
January 9, 2019

RAPORT PËR TË DREJTAT E PUNËS SË TË RINJVE, NË KUADËR TË MEKANIZMIT PERIODIK UNIVERSAL TË OKB-SË

Në kuadër të sesionit të 32-të, të Mekanizmit Periodik Universal të OKB-së (Universal Periodic Review), KRNM së bashku me Shoqatën e Maqedonisë së Juristëve të Rinj dhe Institutin për të Drejtat e Njeriut, parashtroi Raport për të drejtat e punës së të rinjve. Raporti i përmend të rinjtë si bartës të të drejtave dhe i...
October 5, 2018

PUNËSIMI RINOR – SFIDAT KRYESORE PËR POLITIKAT E BALLKANIT PERËNDIMOR

Ky publikim është pjesë e WEB4YES që paraqet iniciativë në nivel rajonal qëllimi i së cilës është të sigurojë qasje ndër sektoriale inovative dhe të ofrojë opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.   Projekti WEB4YES realizohet në të gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Këshilli...
  • Uncategorized /
February 15, 2018

TAKIM KONSULTATIV PËR DIALOG STRUKTUROR

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM), Ju fton të merrni pjesë në takimin konsultativ, pjesë e konsultimeve nacionale për Dialog strukturor të Bashkimit Evropian. Ky takim u dedikohet të gjithë të rinjve të grup moshës prej 15 deri më 29 vjeç, nga rajoni i Shkupit. Takimi do të mbahet më 20.02.2018 në ora 10, në...
  • Uncategorized /
January 17, 2018

E ARDHMJA E BALLKANIT PERËNDIMOR DHE SFIDAT PËR TË RINJTË

Vitin e kaluar, përfaqësues të Dhomës së Lordëve të Mbretërisë së Bashkuar, vizituan vendet e Ballkanit Perëndimor të involvuara në Procesin e Berlinit, ndër të cilat është edhe Maqedonia. Qëllimi kryesor i kësaj vizite, ishte të hulumtohet nevoja për pjesëmarrje aktive të Mbretërisë së Bashkuar në Procesin e Berlinit, si dhe të shihet ndikimi i...
  • Uncategorized /
January 15, 2018

KOMUNIKIM KRIZE – ÇFARË PARAQET DHE SI TË TEJKALOHET

Jetojmë në shoqëri në të cilën të gjitha nivelet e sektorit joqeveritar janë të ekspozuar ndaj krizave, të cilat mund të shkaktojnë dëm. Por, si të reagojmë me sukses dhe çfarë qasje strategjike duhet të kenë organizatat qytetare në mënyrë që ë lehtë të komunikojnë me publikun? Në këto dhe në disa pyetje të tjera,...