Risi

  • Uncategorized /
July 20, 2022

VOTONI PËR KANDIDATËT E NOMINUAR PËR ÇMIMIN PËR PJESËMARRJE RINORE

Agjencia për Rini dhe Sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë (KRNM) fton publikun e gjerë të paraqesë votat e tyre për kandidatët për Çmimin për pjesëmarrje të të rinjve në kategorinë individuale, kategorinë e grupeve joformale rinore dhe kategorinë organizatave rinore, organizatave për të rinj dhe organizatave rinore ombrellë.  RRETH ÇMIMIT…

  • Uncategorized /
November 17, 2020

Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.   I) HISTORIKU I…

September 7, 2020

THIRRJE PËR DORËZIM TË OFERTËS PËR PËRPUNIM TË NJË WEB PLATFORME

Këshilli rinor kombëtar i Maqedonisë shpall thirrje për mbledhje të ofertave për përpunim dhe dizajnim të një online platforme (Web portal) e cila do të shërbejë për informim të të rinjve dhe hapsirë për komunikimin të drejtpërdrejtë në mes të organizatave, institucioneve dhe të rinjve sidhe për promovim të mundësive të ndryshme. Web platforma është…

July 7, 2020

VALË E RE NË ORGANIZIMIN STUDENTOR – ANALIZË

Në kuadër të projektit, (Re)formimi studentor i organizuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë së bashku me organizatat partnere Sfera International, FORUM16, MKC Manastir, CED Tearcë dhe Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Shtip është bërë analiza e (re)formimit studentor në universitetet shtetërore në Shtip, Manastir dhe Tetovë. Organizimi i studentëve paraqetë një mënyrë dhe model…