Risi

  • Uncategorized /
July 2, 2020

7 години постоење на Националниот младински совет на Македонија

На денешен ден [29.06 2013] е формиран Националниот младински совет на Македонија.   Денес Националниот младински совет на Македонија прославува 7 години постоење. Низ овие 7 години Националниот младински совет на Македонија го оправда епитетот најголемо претставничко тело за младите во државата и успешно ги застапува младите и нивните права на локално, национално и меѓународно…

  • Uncategorized /
June 4, 2020

SI TË KOMUNIKOJNË ORGANIZATAT QYTETARE ME PUBLIKUN

“Organizatat duhet të kuptojnë se kanë rolin e korrigjuesit demokratik ose mekanizëm i cili do të përkujtojë pushtetin çfarë do të thotë demokracia.  Jetojmë në kohë kur progresi teknologjik na mundëson shumë kanale të komunikimit, kur nuk jemi më të varur drejtpërdrejtë nga politikat redaktuese dhe nga gazetarët të cilët janë ndërmjetësues të informacionit.  Kemi...
January 9, 2019

RAPORT PËR TË DREJTAT E PUNËS SË TË RINJVE, NË KUADËR TË MEKANIZMIT PERIODIK UNIVERSAL TË OKB-SË

Në kuadër të sesionit të 32-të, të Mekanizmit Periodik Universal të OKB-së (Universal Periodic Review), KRNM së bashku me Shoqatën e Maqedonisë së Juristëve të Rinj dhe Institutin për të Drejtat e Njeriut, parashtroi Raport për të drejtat e punës së të rinjve. Raporti i përmend të rinjtë si bartës të të drejtave dhe i...
  • Uncategorized /
October 5, 2018

PUNËSIMI RINOR – SFIDAT KRYESORE PËR POLITIKAT E BALLKANIT PERËNDIMOR

Ky publikim është pjesë e WEB4YES që paraqet iniciativë në nivel rajonal qëllimi i së cilës është të sigurojë qasje ndër sektoriale inovative dhe të ofrojë opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.   Projekti WEB4YES realizohet në të gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Këshilli...
  • Uncategorized /
February 15, 2018

TAKIM KONSULTATIV PËR DIALOG STRUKTUROR

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM), Ju fton të merrni pjesë në takimin konsultativ, pjesë e konsultimeve nacionale për Dialog strukturor të Bashkimit Evropian. Ky takim u dedikohet të gjithë të rinjve të grup moshës prej 15 deri më 29 vjeç, nga rajoni i Shkupit. Takimi do të mbahet më 20.02.2018 në ora 10, në...