Thirrje

  • Uncategorized /
May 11, 2023

SHPALLJE PËR ASISTENT PËR KOMUNIKIME

Për shkak të rritjes së vëllimit të aktiviteteve dhe projekteve, KRNM hap shpallje për: Pozicioni i punës: Asistent për komunikime Vendndodhja: Zyra e KRNM-së, Shkup   Profili i kandidatit: Aftësi të shkëlqyera komunikuese; Aftësi për të punuar në grup dhe respektimin e afateve të dhëna për kryerjen e detyrave të besuara; Mundësi të punojë nga…

  • Uncategorized /
April 5, 2023

THIRRJE PËR BASHKIM TË ORGANIZATAVE NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Dëshironi të rrjetëzoheni dhe të bashkëpunoni me organizata të tjera që punojnë në nivel lokal, nivel rajonal dhe kombëtar? Atëherë KRNM-ja është rrjeti i duhur për Ju!   Për kë është thirrja? Organizatat rinore, Organizatat për të rinjtë, Unionet, Forumet rinore të organizatave të tjera Kuvendet Universitare.   Disa nga përfitimet nga anëtarësimi në KRNM…

January 12, 2023

Thirrje për pjesëmarrje në programin e këshillimit për karrierë

1.Reth Projektit Projekti “MladiHab – tejkalimi i pabarazisë te të rinjtë” zbatohet nga Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë në bashkëpunim me Stella Network. Projekti financohet nga Ambasada Britanike në Shkup dhe mbështetet nga Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe qëllimi i tij është të mbështesë dhe inkurajojë vajzat nga 15 deri në 29…

  • Uncategorized /
December 12, 2022

THIRRJE PËR JOB SHADOWING NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Rreth projektit Të rinjtë e Ballkanit: lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit për partneritet në praktikat rajonale për punësim është një projekt ndërkombëtar i zbatuar në Belgjikë, Mal të Zi, Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë sipërmarrëse të të rinjve dhe të…

  • Uncategorized /
October 12, 2022

Konkurs publik për të rinjtë me temë: “Siguria, Solidariteti dhe Bashkëpunimi”

Misioni i OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me Agjencinë për Rini dhe Sport dhe Këshillin Rinor Nacional shpall konkurs me temë në fushën e sigurisë, solidaritetit dhe bashkëpunimit për të rinjtë e moshës 15 deri  29 vjeç. Pyetja që të rinjtë duhet përgjigjur  në mënyrë kreative është “Çfarë do të thotë siguria, solidariteti dhe bashkëpunimi…