Info

 • Uncategorized /
December 15, 2023

NJOFTIM PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në bazë të neneve 59 dhe 60 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë miratoi vendim për shpalljen e: KONKURS PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË   Detyrat kryesore të pozicionit Sekretar i Përgjithshëm: Sekretari i Përgjithshëm i KRNM-së menaxhon…

 • Uncategorized /
October 3, 2023

THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIM PËR KOMISION PËR ANËTARSIM NË KËSHILLIIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Çdo kandidat që dëshiron të jetë pjesë e këtij trupi punues të këshillit, të paraqesë kandidaturën deri te Asamblesë së KRNM-së. Ky komision përbëhet nga të…

 • Uncategorized /
September 20, 2023

THIRRJE PËR NOMINIM TË ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim të anëtarit për Këshillin Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi të paraqesë…

 • Uncategorized /
September 20, 2023

THIRRJE E HAPUR PËR NOMINIM PËR KRYETAR TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Kryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

 • Uncategorized /
July 18, 2023

VOTONI PËR KANDIDATËT E NOMINUAR PËR ÇMIMIN PËR PJESËMARRJE RINORE

Agjencia për Rini dhe Sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë (KRNM) fton publikun e gjerë të paraqesë votat e tyre për kandidatët për Çmimin për pjesëmarrje të të rinjve në kategorinë individuale, kategorinë e grupeve joformale rinore dhe kategorinë organizatave rinore, organizatave për të rinj dhe organizatave rinore ombrellë.   RRETH…

 • Uncategorized /
June 26, 2023

THIRRJE PËR NOMINIME DHE ÇMIMI PËR PJESËMARRJE RINORE

RRETH SHPËRBLIMIT Agjencia për rini dhe sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM) ndanë shpërblimin e këtij viti për pjesmarrje rinore. Shpërblimi ndahet për tri kategori: kategori individuale ( të rinj të moshës 15-29 vite), kategori për të rinjtë e grupeve joformale ( më së paku 3 antarë ), dhe kategori…

 • Uncategorized /
May 11, 2023

SHPALLJE PËR ASISTENT PËR KOMUNIKIME

Për shkak të rritjes së vëllimit të aktiviteteve dhe projekteve, KRNM hap shpallje për: Pozicioni i punës: Asistent për komunikime Vendndodhja: Zyra e KRNM-së, Shkup   Profili i kandidatit: Aftësi të shkëlqyera komunikuese; Aftësi për të punuar në grup dhe respektimin e afateve të dhëna për kryerjen e detyrave të besuara; Mundësi të punojë nga…

 • Uncategorized /
May 8, 2023

THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIM PËR KOMISION PËR ANËTARSIM NË KËSHILLIIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Çdo kandidat që dëshiron të jetë pjesë e këtij trupi punues të këshillit, të paraqesë kandidaturën deri te Asamblesë së KRNM-së. Ky komision përbëhet nga të…

 • Uncategorized /
May 8, 2023

THIRRJE PËR NOMINIM TË ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim të anëtarit për Këshillin Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi të paraqesë…

 • Uncategorized /
May 8, 2023

THIRRJE E HAPUR PËR NOMINIM PËR NËNKRYETAR TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Nënkryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

 • Uncategorized /
May 8, 2023

THIRRJE E HAPUR PËR NOMINIM PËR KRYETAR TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Kryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

 • Uncategorized /
April 5, 2023

THIRRJE PËR BASHKIM TË ORGANIZATAVE NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Dëshironi të rrjetëzoheni dhe të bashkëpunoni me organizata të tjera që punojnë në nivel lokal, nivel rajonal dhe kombëtar? Atëherë KRNM-ja është rrjeti i duhur për Ju!   Për kë është thirrja? Organizatat rinore, Organizatat për të rinjtë, Unionet, Forumet rinore të organizatave të tjera Kuvendet Universitare.   Disa nga përfitimet nga anëtarësimi në KRNM…

 • Uncategorized /
January 12, 2023

Thirrje për pjesëmarrje në programin e këshillimit për karrierë

1.Reth Projektit Projekti “MladiHab – tejkalimi i pabarazisë te të rinjtë” zbatohet nga Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë në bashkëpunim me Stella Network. Projekti financohet nga Ambasada Britanike në Shkup dhe mbështetet nga Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe qëllimi i tij është të mbështesë dhe inkurajojë vajzat nga 15 deri në 29…

December 16, 2022

Thirrje për Konsulent për vlerësim të strategjive

Rreth projektit  Të rinjtë e Ballkanit: Lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit për partneritet në praktikat rajonale për punësim është një projekt ndërkombëtar i zbatuar në Belgjikë, Mal të Zi, Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë sipërmarrëse të të rinjve dhe të…

 • Uncategorized /
December 12, 2022

THIRRJE PËR JOB SHADOWING NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Rreth projektit Të rinjtë e Ballkanit: lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit për partneritet në praktikat rajonale për punësim është një projekt ndërkombëtar i zbatuar në Belgjikë, Mal të Zi, Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë sipërmarrëse të të rinjve dhe të…

 • Uncategorized /
October 12, 2022

Konkurs publik për të rinjtë me temë: “Siguria, Solidariteti dhe Bashkëpunimi”

Misioni i OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me Agjencinë për Rini dhe Sport dhe Këshillin Rinor Nacional shpall konkurs me temë në fushën e sigurisë, solidaritetit dhe bashkëpunimit për të rinjtë e moshës 15 deri  29 vjeç. Pyetja që të rinjtë duhet përgjigjur  në mënyrë kreative është “Çfarë do të thotë siguria, solidariteti dhe bashkëpunimi…

 • Uncategorized /
August 31, 2022

THIRRJE PËR BASHKIM TË ORGANIZATAVE NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Dëshironi të rrjetëzoheni dhe të bashkëpunoni me organizata të tjera që punojnë në nivel lokal, nivel rajonal dhe kombëtar? Atëherë KRNM-ja është rrjeti i duhur për Ju! Për kë është thirrja? Organizatat rinore, Organizatat për të rinjtë, Unionet, Forumet rinore të organizatave të tjera Kuvendet Universitare. Disa nga përfitimet nga anëtarësimi në KRNM janë: Bashkëpunim…

 • Uncategorized /
August 10, 2022

THIRRJE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE SOCIALE

Në kuadër të projektit “Sipërmarrja sociale për punësimin e të rinjve ”, hapim thirrje për mbështetje financiare të ndërmarrjeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për projektin: Projekti “Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve” do të përpiqet të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, duke i udhëhequr në…

 • Uncategorized /
July 20, 2022

VOTONI PËR KANDIDATËT E NOMINUAR PËR ÇMIMIN PËR PJESËMARRJE RINORE

Agjencia për Rini dhe Sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë (KRNM) fton publikun e gjerë të paraqesë votat e tyre për kandidatët për Çmimin për pjesëmarrje të të rinjve në kategorinë individuale, kategorinë e grupeve joformale rinore dhe kategorinë organizatave rinore, organizatave për të rinj dhe organizatave rinore ombrellë.  RRETH ÇMIMIT…

 • Uncategorized /
June 21, 2022

THIRRJE PËR NOMINIME DHE ÇMIMI PËR PJESËMARRJE RINORE

RRETH SHPËRBLIMIT Agjencia për rini dhe sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM) ndanë shpërblimin e këtij viti për pjesmarrje rinore. Shpërblimi ndahet për tri kategori: kategori individuale ( të rinj të moshës 15-29 vite), kategori për të rinjtë e grupeve joformale ( më së paku 3 antarë ), dhe kategori…

 • Uncategorized /
May 3, 2022

SHPALLJE PËR PUNËSIM MENAXHER PËR KOMUNIKIME

PËR SHKAK TË RRITJES SË VËLLIMIT TË AKTIVITETEVE DHE PROJEKTEVE, KNMK HAP SHPALLJE PËR: Pozicioni i punës: Menaxher komunikime Lokacioni: Zyra e KRNM-së, Shkup Profili i kandidatit: Aftësi të shkëlqyera komunikuese; Aftësi për të punuar në mjedis pune dinamik ; Mundësi të punojë nga zyra me seli në Shkup; Mundësi të udhëtojë brenda dhe jashtë…

 • Uncategorized /
March 15, 2022

SHPALLJE PËR ASISTENT PROGRAMOR

PËR SHKAK TË RRITJES SË VËLLIMIT TË AKTIVITETEVE DHE PROJEKTEVE, KRNM HAP SHPALLJE PËR: Pozicion pune: asistent programor në programin e zhvillimit strategjik  Lokacioni: Zyra e KRNM-së, Shkup RRETH PROGRAMIT: Si pjesë e programit të zhvillimit strategjik, do të punohet në krijimin dhe inkurajimin e proceseve, aktiviteteve dhe programeve për ngritjen e kapaciteteve të formave…

 • Uncategorized /
March 15, 2022

THIRRJE PËR DORËZIM OFERTE PËR KRIJIM TË NJË UEB-FAQEJE

Për nevojat e projektit “Sipërmarrësia sociale për punësimin e të rinjve”, hapim thirrje për oferta për zhvillimin e një ueb-faqeje për crowdfunding (financim të gjerë) për ndërmarrjet sociale në Maqedoninë e Veriut. Rreth projektit: Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale të udhëhequra nga të rinjtë. Nëpërmjet aktiviteteve…

 • Uncategorized /
March 14, 2022

THIRRJE PËR KONSULENT PËR KOMPANI STUDENTORE DHE RINORE

Si pjesë e projektit “Të rinjtë e Ballkanit: Lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit të partneritetit në praktikat rajonale të punësimit”, hapim Thirrje për Konsulent për kompanitë studentore dhe rinore. Për angazhimin: Konsulenti duhet të përgatisë 2 akte që do t’i përshtaten kontekstit kombëtar në Maqedoninë e Veriut, si më poshtë: a) akt për rregullimin…

 • Uncategorized /
March 10, 2022

THIRRJE PËR OFERTA PËR SHËRBIME EKSPERTE

Për nevojat e projektit “Ndërmarrësi sociale për punësim e të rinjve”, hapim thirrje për shërbime eksperte për përgatitjen e një studimi bazë për ndërmarrjet sociale në Maqedoni. Rreth projektit: Qëllimi kryesor i projektit është të inkurajojë fuqizimin ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale të udhëhequra nga të rinjtë. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, projekti do të…

 • Uncategorized /
February 8, 2022

SHPALLJE PËR PUNËSIM MENAXHER PËR KOMUNIKIME

PËR SHKAK TË RRITJES SË VËLLIMIT TË AKTIVITETEVE DHE PROJEKTEVE, KNMK HAP SHPALLJE PËR: Pozicioni i punës: Menaxher komunikime Lokacioni: Zyra e KRNM-së, Shkup Profili i kandidatit: Aftësi të shkëlqyera komunikuese; Aftësi për të punuar në mjedis pune dinamik ; Mundësi të punojë nga zyra me seli në Shkup; Mundësi të udhëtojë brenda dhe jashtë…

 • Uncategorized /
January 24, 2022

MANUAL PËR SHËNDETIN MENDOR PËR TË RINJTË

Duke pasur parasysh të gjitha sfidat me të cilat përballen të rinjtë çdo ditë, kujdesi ndaj shëndetit mendor nuk duhet të neglizhohet! Prandaj në kuadër të programit tonë të shëndetit mendor, i cili është pjesë e projektit “MladiHub– ndërtimi i aftësive për punësim, kompetenca dhe mundësi për rrjetëzim për të rinjtë”, krahas ofrimit të seancave…

 • Uncategorized /
October 8, 2021

NJOFTIM PËR ASISTENT FINANCIAR DHE ADMINISTRATIV

E ZGJEROJMË EKIPIN! Dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme, të motivuar dhe vazhdimisht me mundësi për avancim në karrierë? Përfitoni nga kjo mundësi që Ju ofrojmë dhe bëhuni pjesë e ekipit tonë të suksesshëm. Nëse mendoni se jeni të gatshëm të punoni në fushën e menaxhimit dhe administrimit financiar, vazhdoni të lexoni. KRNM…

 • Uncategorized /
August 25, 2021

Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit. I HISTORIKU I PROJEKTIT:…

 • Uncategorized /
April 21, 2021

Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.   I) HISTORIKU I…

 • Uncategorized /
March 10, 2021

Thirrje e hapur për nominime për Kryetar të Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Kryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

 • Uncategorized /
March 8, 2021

THIRRJE E HAPUR PËR NOMINIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në prag të Asamblesë vjetore që do të mbahet më 24 dhe 25 shtator, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e organit mbikëqyrës të…

 • Uncategorized /
March 8, 2021

THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIM PËR KOMISION PËR ANËTARSIM NË KËSHILLIIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Çdo kandidat që dëshiron të jetë pjesë e këtij trupi punues të këshillit, të paraqesë kandidaturën deri te Asamblesë së KRNM-së. Ky komision përbëhet nga të…

 • Uncategorized /
March 8, 2021

Thirrje e hapur për emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i…

 • Uncategorized /
March 8, 2021

Thirrje e hapur për nominime Nënkryetar i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Nënkryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

 • Uncategorized /
February 11, 2021

TRAJNERË DHE PRAKTIKUES PËR AKADEMINË PËR POLITIKËN PUBLIKE

Historiku “Mbështetja ndaj reformave zgjedhore në Maqedoninë e Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (AZZhB), e implementuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (FNSZ) dhe partneri i tij Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM). Objektivi i përgjithshëm i projektit (qëllimi) është të mbështesë proceset demokratike dhe të besueshme zgjedhore që lehtësojnë…

 • Uncategorized /
December 9, 2020

THIRRJE E HAPUR për MOBILIZATORËT E KOMUNITETIT

Historiku “Mbështetja e reformave zgjedhore në Maqedoninë e Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), e implementuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM). Objektivi i përgjithshëm i projektit (qëllimi) është të mbështesë proceset demokratike dhe të besueshme zgjedhore që lehtësojnë…

 • Uncategorized /
December 9, 2020

Thirrje për aplikim për AKADEMINË PËR POLITIKA PUBLIKE

  Historiku “Mbështetja ndaj reformave zgjedhore në Maqedoninë e Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), e implementuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM). Objektivi i përgjithshëm i projektit (qëllimi) është të mbështesë proceset demokratike dhe të besueshme zgjedhore që…

 • Uncategorized /
November 17, 2020

Thirrje për Koordinator të Granteve për projektin Mbështetje për Reformat Zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.   I) HISTORIKU I…

September 7, 2020

THIRRJE PËR DORËZIM TË OFERTËS PËR PËRPUNIM TË NJË WEB PLATFORME

Këshilli rinor kombëtar i Maqedonisë shpall thirrje për mbledhje të ofertave për përpunim dhe dizajnim të një online platforme (Web portal) e cila do të shërbejë për informim të të rinjve dhe hapsirë për komunikimin të drejtpërdrejtë në mes të organizatave, institucioneve dhe të rinjve sidhe për promovim të mundësive të ndryshme. Web platforma është…

 • Uncategorized /
August 6, 2020

Shpallje për vendin e punës: Kordinator të komunikimit, promovimit dhe brendimit të KRNM-së

EKIPI JONË PO ZGJEROHET! A doni të punoni në një atmosferë të këndshme, motivuese dhe vazhdimisht me mundësi për avansim në karrierë? Shfrytëzojeni këtë mundësi të cilën ua ofrojmë dhe bëhuni pjesë e ekipit tone të suksesshëm. Nëse mendoni se jeni të përgatitur për komunikim dhe punë kreative vazhdoni të lexoni. Këshilli rinor nacional i…

 • Uncategorized /
August 1, 2020

Thirrje për angazhimin e një bashkëpunëtori të jashtëm për mështetjen e planifikimit strategjik të punës së Këshillit rinor nacional për periudhën 2021-2023

Këshilli rinor nacional i Maqedonisë (KRNM), shpall thirrje për angazhimin e një bashkëpunëtori të jashtëm  për mbështetjen e planifikimit strategjik të punës së KRNM-së në periudhën 2021-2023. Bashkëpunëtori i jashtëm do të jetë i angazhuar 5 ditë pune në periudhën prej 24 gushtit deri në 10 shtator, 2020. Në kuadër të kësaj periudhe, bashkëpunëtori i…

July 7, 2020

VALË E RE NË ORGANIZIMIN STUDENTOR – ANALIZË

Në kuadër të projektit, (Re)formimi studentor i organizuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë së bashku me organizatat partnere Sfera International, FORUM16, MKC Manastir, CED Tearcë dhe Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Shtip është bërë analiza e (re)formimit studentor në universitetet shtetërore në Shtip, Manastir dhe Tetovë. Organizimi i studentëve paraqetë një mënyrë dhe model…

 • Uncategorized /
July 2, 2020

7 години постоење на Националниот младински совет на Македонија

На денешен ден [29.06 2013] е формиран Националниот младински совет на Македонија.   Денес Националниот младински совет на Македонија прославува 7 години постоење. Низ овие 7 години Националниот младински совет на Македонија го оправда епитетот најголемо претставничко тело за младите во државата и успешно ги застапува младите и нивните права на локално, национално и меѓународно…

 • Uncategorized /
July 2, 2020

CALL FOR NOMINATIONS (CFN) #CEP-YCEA-04 – YOUTH CIVIC ENGAGEMENT AWARD

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites nominations for this year’s Youth Civic Engagement Award (YCEA). Individuals organizations, institutions, media, businesses or members of the community can submit a nomination for an individual young person who has been active in their community or engaged in a topic of public importance, or they can nominate an informal…

 • Uncategorized /
July 2, 2020

Thirrje për shërbime konsultimi për hartimin e Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rini Digjitale”

Informacione të përgjithshme Projektin “MladiHab- Rini Digjitale” e implementojnë Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe të Komunikimit – MASIT, ndërsa financohet nga Fondi për Sundim të Mirë i Mbretërisë së Bashkuar.  Në kuadër të projektit, të rinjtë të moshës nga 15 deri në 29 vjeç, kanë qasje në trajnime…

 • Uncategorized /
June 4, 2020

SI TË KOMUNIKOJNË ORGANIZATAT QYTETARE ME PUBLIKUN

“Organizatat duhet të kuptojnë se kanë rolin e korrigjuesit demokratik ose mekanizëm i cili do të përkujtojë pushtetin çfarë do të thotë demokracia.  Jetojmë në kohë kur progresi teknologjik na mundëson shumë kanale të komunikimit, kur nuk jemi më të varur drejtpërdrejtë nga politikat redaktuese dhe nga gazetarët të cilët janë ndërmjetësues të informacionit.  Kemi...
 • Uncategorized /
April 22, 2020

VAZHDON THIRRJA PËR SEKRETAR GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall: THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË   Afati dhe mënyra e aplikimit Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e...
 • Uncategorized /
April 21, 2020

ORGANIZATAT QYTETARE E FTOJNË QEVERINË E RMV-SË për të ndryshuar vendimin për të ulur në mënyrë drastike mbështetjen financiare për shoqërinë civile

Shoqëria civile dhe Këshilli për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit civil i bëjnë thirrje Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që të rishqyrtojë dhe ndryshojë vendimin e saj për të ulur në mënyrë drastike mbështetjen financiare për organizatat e shoqërisë civile, botuar në Gazetën Zyrtare të RMV më 9 prill 2020. Ky vendim, me...
 • Uncategorized /
April 8, 2020

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall: THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË   Afati dhe mënyra e aplikimit Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e...
March 6, 2020

Thirrje për nominim të anëtarit të Bordit Drejtues të Këshillit Rinorë Nacional të Maqedonisë

Afati: në vazhdim Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominimin e një anëtari të Bordit Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM të aplikojnë dhe të jenë pjesë e udhëheqjes së KRNM. Çdo kandidat I nominuar do të ketë mundësinë...
 • Uncategorized /
November 4, 2019

Reagim ndaj konkursit të publikuar për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve të datës 01.11.2019 nga Agjencia për të Rinj dhe Sport

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, si trupi më i madh përfaqësues i të rinjve, shpreh shqetësim në lidhje me (jo) transparencën e konkursit të shpallur për mbështetje financiare të shoqatave dhe fondacioneve, publikuar më 01.11.2019 nga Agjencia për të Rinj dhe Sport. Konsiderojmë se konkursi i publikuar nuk është promovuar mjaftueshëm dhe as organizatat rinore...
 • Uncategorized /
August 12, 2019

MLADIHAB – RINI DIGJITALE

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të të rinjve – 12 Gusht, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, me nder të veçantë paralajmëron promovimin e projektit “MLADIHAB” - Rinia digjitale” MLADIHUBA është projekti i ri i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, i cili ka për qëllim zhvillimin dhe avancimin e shkathtësive digjitale te të rinjtë të grup...
 • Uncategorized /
June 8, 2019

VAZHDIM I THIRRJES PËR ANGAZHIMIN E MOBILIZUESVE (PROMOTORË) TË KOMUNITETIT

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë si partner i Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES), punon në projektin “Mbështetje e reformës zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Projekti është i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe ka për qëllim të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme, të cilat lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe...
 • Uncategorized /
June 8, 2019

VAZHDOHET THIRRJA PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM NË KRNM

KËSHILLI RINOR NACIONAL I MAQEDONISË (KRNM) KA NEVOJË PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM PËR IMPLEMENTIM EFIKAS DHE EFEKTIV TË AKTIVITETEVE PROGRAMORE DHE AKTIVITETEVE TË PROJEKTEVE TË ORGANIZATËS Përshkrim i detyrave të punës për Koordinatorin për anëtarësi: Komunikim përkatës, cilësor dhe në kohë me organizatat anëtare të KRNM-së; Përpilimi dhe realizimi i planit për takime të rregullta...
 • Uncategorized /
June 5, 2019

QËNDRIMI I KRNM NË LIDHJE ME REFERENDUMIN

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) është trupi më i madh përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore nga Maqedonia. KRNM-në e përbëjnë 47 organizata nga e gjithë Maqedonia, ndër to 19 organizata rinore, 19 organizata për të rinj, 1 union dhe 8 forume rinore të partive politike, me qëllim të përfaqësojë dhe promovojë të...
 • Uncategorized /
January 9, 2019

RAPORT PËR TË DREJTAT E PUNËS SË TË RINJVE, NË KUADËR TË MEKANIZMIT PERIODIK UNIVERSAL TË OKB-SË

Në kuadër të sesionit të 32-të, të Mekanizmit Periodik Universal të OKB-së (Universal Periodic Review), KRNM së bashku me Shoqatën e Maqedonisë së Juristëve të Rinj dhe Institutin për të Drejtat e Njeriut, parashtroi Raport për të drejtat e punës së të rinjve. Raporti i përmend të rinjtë si bartës të të drejtave dhe i...
November 30, 2018

KËRKESË PËR NDRYSHIM TË PROPOZIM LIGJIT PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT PERSONALE

Me iniciativë të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Forumit Rinor Arsimor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor, një grup organizata civile paraqitën kërkesë për ndryshimin e Propozim - ligjit për tatimin mbi të ardhurat personale, deri të ministri i Financave z. Dragan Tevdovski. Në vazhdim mund të lexoni përmbajtjen e kërkesës. Ju drejtohemi me kërkesë për...
 • Uncategorized /
October 5, 2018

PUNËSIMI RINOR – SFIDAT KRYESORE PËR POLITIKAT E BALLKANIT PERËNDIMOR

Ky publikim është pjesë e WEB4YES që paraqet iniciativë në nivel rajonal qëllimi i së cilës është të sigurojë qasje ndër sektoriale inovative dhe të ofrojë opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.   Projekti WEB4YES realizohet në të gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Këshilli...
 • Uncategorized /
February 15, 2018

TAKIM KONSULTATIV PËR DIALOG STRUKTUROR

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM), Ju fton të merrni pjesë në takimin konsultativ, pjesë e konsultimeve nacionale për Dialog strukturor të Bashkimit Evropian. Ky takim u dedikohet të gjithë të rinjve të grup moshës prej 15 deri më 29 vjeç, nga rajoni i Shkupit. Takimi do të mbahet më 20.02.2018 në ora 10, në...
 • Uncategorized /
January 17, 2018

E ARDHMJA E BALLKANIT PERËNDIMOR DHE SFIDAT PËR TË RINJTË

Vitin e kaluar, përfaqësues të Dhomës së Lordëve të Mbretërisë së Bashkuar, vizituan vendet e Ballkanit Perëndimor të involvuara në Procesin e Berlinit, ndër të cilat është edhe Maqedonia. Qëllimi kryesor i kësaj vizite, ishte të hulumtohet nevoja për pjesëmarrje aktive të Mbretërisë së Bashkuar në Procesin e Berlinit, si dhe të shihet ndikimi i...
 • Uncategorized /
January 15, 2018

KOMUNIKIM KRIZE – ÇFARË PARAQET DHE SI TË TEJKALOHET

Jetojmë në shoqëri në të cilën të gjitha nivelet e sektorit joqeveritar janë të ekspozuar ndaj krizave, të cilat mund të shkaktojnë dëm. Por, si të reagojmë me sukses dhe çfarë qasje strategjike duhet të kenë organizatat qytetare në mënyrë që ë lehtë të komunikojnë me publikun? Në këto dhe në disa pyetje të tjera,...