KOMUNIKIM KRIZE – ÇFARË PARAQET DHE SI TË TEJKALOHET

Jetojmë në shoqëri në të cilën të gjitha nivelet e sektorit joqeveritar janë të ekspozuar ndaj krizave, të cilat mund të shkaktojnë dëm. Por, si të reagojmë me sukses dhe çfarë qasje strategjike duhet të kenë organizatat qytetare në mënyrë që ë lehtë të komunikojnë me publikun?

Në këto dhe në disa pyetje të tjera, në studion e Radio MOF, biseduam me Jelena Janevska, eksperte për komunikime dhe marrëdhënie me publikun.  Ajo ishte një nga ligjëruesit gjatë trajnimit për komunikim me publikun për organizatat qytetare, që u mbajt më 12 – 13 dhjetor.

Nën kasti është pjesë e projektit për “Arsimim mediatik rinor” i Radio MOF dhe Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, i cili është në kuadër të Koalicionit për arsimim mediatik, të cilin e zbaton Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun, në partneritet me “Nova Makedonija” dhe Institutin për dallime në media nga Londra.

SHPËRNDAJE