PUNËSIMI RINOR – SFIDAT KRYESORE PËR POLITIKAT E BALLKANIT PERËNDIMOR

Ky publikim është pjesë e WEB4YES që paraqet iniciativë në nivel rajonal qëllimi i së cilës është të sigurojë qasje ndër sektoriale inovative dhe të ofrojë opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.   Projekti WEB4YES realizohet në të gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, i implementon aktivitetet për R. e Maqedonisë.

Publikimi, PUNËSIMI RINOR – SFIDAT KRYESORE PËR POLITIKAT E BALLKANIT PERËNDIMOR, i referohet sfidave kryesore në lidhje me punësimin e të rinjve, në bazë të analizave krahasuese, qëllimi i së cilave është të përcaktojë fushat kryesore të bashkëpunimit potencial ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve publike në Ballkanin Perëndimor dhe në këtë mënyrë të kontribuojë drejt zvogëlimit të papunësisë tek të rinjtë.

Mund ta shkarkoni në këtë link.

SHPËRNDAJE