Продолжен повик за обучувач за обука за креирање политики

Опис на проектот

Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување е меѓународен проект кој се спроведува во Белгија, Црна Гора, Турција Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Северна Македонија.

Главната цел на проектот е да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне перспективите за вработување на младите од Западен Балкан.

Главни активности на проектот се: национални конференции за претприемништво, обуки за градење на капацитети, вебинари и менторство на граѓански организации, промоција на учеството на студентските компании во образовните системи на Западен Балкан, регионален документ за јавни политики, job shadowing за граѓански организации, студиска посета. Преку овој проект ќе има можност и за менторирање и субгрантирање на граѓански организации и студентски компании.

Таргет групи на проектот се студентски компании, млади лица и студенти, граѓански организации, наставници, средни училишта, парламенти, стопански комори и носители на одлуки.

Проектот започна да се имплементира во март 2020 година, а ќе трае до февруари 2023 година.

Во склоп на проектот е предвидено да се реализираат три тридневни обуки за претставници на граѓански организации, меѓу кои и обука за креирање политики.
Датите за обуката ќе се договорат во консултација со избраниот обучувач.

Обуката е предвидено да  се реализира електронски, преку платформата ZOOM. Работниот јазик на обуката ќе биде македонски јазик.

Повеќе информации за проектот, обуките и начинот на аплицирање може да најдете ТУКА.

Рок за аплицирање: петок (04.12.2020) најдоцна до 16:00 часот.

 

Сподели