Аплицирај за членство

Сакате да се вмрежите и да соработувате со други организации кои работат на локално, регионално и национално ниво? Тогаш НМСМ е вистинската мрежа за вас!

 

Во членството на НМСМ може да се приклучат:

 • Младински организации;
 • Организации за млади;
 • Сојузи;
 • Подмладоци на други организации;
 • Универзитетски собранија.

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се:

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите;
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа;
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите;
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни;
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации;
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк.

 

 

Како да аплицирате?

 

На [email protected] испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство:

 1. Пополнет образец – апликација за членство (достапна на копчето подолу);
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Податоци за раководството на организацијата;
 6. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години (за полноправно членство);
 7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 8. Годишна програма за работа, или стратешки план, според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период.

Пристигнатите апликации ќе бидат разгледувани од страна на делегатите на редовното Собранието на НМСМ.

Напомена: Во предвид ќе бидат земени апликациите кои ќе пристигнат најмалку 20 дена пред одржувањето на пролетното Собрание на НМСМ и најмалку 20 дена пред одржувањето на есенското Собрание на НМСМ. Апликациите кои ќе пристигнат по истекувањето на овие рокови, ќе бидат разгледувани на наредното редовно Собрание на НМСМ.

 

По завршување на административниот дел и комплетирање на документацијата, нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација и интересот за членство во НМСМ. Одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ.

 

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство кои се наведени и во Статутот на НМСМ.

 

За секакви прашања обратете се на [email protected] или на 078 350 531.