март 15, 2022

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНИЦА

За потребите на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме повик за доставување понуди за изработка на веб страница за crowdfunding за социјални претпријатија во Северна Македонија За проектот Главна цел на проектот е да поттикне економско зајакнување и развој на социјални претпријатија предводени од млади. Преку различни активности, проектот ќе обезбеди можности за градење капацитети за невработени…