јули 22, 2021

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ХАКАТОН

КОГА? – 12 август 2021, 18:00 – 22:00ч. КАДЕ? – Надворешниот дел на Музеј на современа уметност ЦЕЛ НА ХАКАТОНОТ: Развивање иновации* за активно вклучување и учество на младите и поддршка на нивниот личен и социјален развој *Под иновации се подразбираат конкретни алатки, методи, активности, пристапи и модели за работа со млади кои се: ●…