јуни 13, 2022

Продолжен Повик за ментор за трансформација на ученички и младински бизнис иницијативи во мали и средни претпријатија

Во рамки на проектот „Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување“ го продолжуваме Повикот за ментор за трансформација на ученички и младински бизнис иницијативи во мали и средни претпријатија. За проектот: Балкански млади: поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за вработување е меѓународен проект…