април 14, 2022

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ – СТУДИСКА СЕСИЈА: „МУЛТИСЕКТОРСКА СОРАБОТКА ЗА ИНКЛУЗИЈА НА МЛАДИТЕ РОМИ И МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ“

Позадина на студиската сесија: Врз основа на длабинско истражување од 2020 година спроведено ширум Европа во кое беа вклучени стотици млади Роми и младински граѓански организации, спроведено од страна на меѓународната мрежа Фирен Аменка и меѓународната Ромска младинска мрежа ternYpe, еден од главните предизвици со кои се соочуваат младите Роми, всушност е младинското учество. 57%…