август 10, 2022

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во рамки на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме повик за финансиска поддршка на социјални претпријатија во Република Северна Македонија. За проектот: „Социјално претприемништво за младинско вработување“ се стреми да обезбеди можности за градење капацитети за невработени млади лица, a истовремено да ги води низ процес на саморазвој и раст во полето на социјалното претприемништво…