Tag "%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be"

јануари 18, 2023

Повик за млади за учество на обуки

За проектот Главна цел на проектот „Социјално претприемништо за младинско вработување“ е да поттикне економско зајакнување и развој на социјални претпријатија предводени од млади. Преку различни активности, проектот ќе обезбеди можности за градење капацитети за невработени млади лица, a истовремено ќе ги води низ процес на саморазвој и раст во полето на социјалното претприемништво, како модерен начин на самовработување. Проектот…

  • Некатегоризирано /
мај 20, 2022

Повик за експерт за needs assessment на социјални претпријатија во Македонија

За потребите на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме повик за експертски услуги за needs assesment за социјални претпријатија во Македонија. За проектот Главна цел на проектот е да поттикне економско зајакнување и развој на социјални претпријатија предводени од млади. Преку различни активности, проектот ќе обезбеди можности за градење капацитети за невработени млади лица, a…

март 15, 2022

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕБ СТРАНИЦА

За потребите на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, отвораме повик за доставување понуди за изработка на веб страница за crowdfunding за социјални претпријатија во Северна Македонија За проектот Главна цел на проектот е да поттикне економско зајакнување и развој на социјални претпријатија предводени од млади. Преку различни активности, проектот ќе обезбеди можности за градење капацитети за невработени…