[WEB4YES] Јасно и гласно за младинско вработување! – Студиска посета

Од 7 – 11 октомври 2019 година, претставници од граѓански организации кои се грантисти на програмата, учествуваа во студиска посета на Шведска и Данска.

Целта на посетата беше зајакнување на капацитетите на 18 наградувани организации од Западен Балкан преку учење за механизми и примери на добри практики во Шведска и Данска во однос на политиките за вработување на младите.

Во текот на студиската посета, стипендистите прво имаа можност да ја посетат Danish Trade Union Confederation во Копенхаген признаена како најрепрезентативна организација на работниците во приватниот и јавниот сектор на национално ниво. Еден од интересните податоци што откривме е дека минималната плата на час не е регулирана во Данска, како и други елементи како што се отсуства, права и обврски управувани со колективен договор.

Шведската синдикална конфедерација е чадор организација со 14 филијали кои организираат работници во приватниот и јавниот сектор. Во разговор со претставник на Конфедерацијата WEB4YES, делегацијата дозна како Конфедерацијата се залага за работнички права и се залага за подобри работни права, како и за важноста од комуникацијата со образовните институции, без разлика дали е јавна или приватна, и заеднички, да се создаде професионални профили кои ќе одговараат на потребите на пазарот на трудот.

Во рамките на Универзитетот во Малме, делегацијата WEB4YES се запозна со работата на организацијата Drivhuset која спроведува менторски програми за поддршка на студентите да ги активираат своите иновативни идеи за претприемништво. Соодветно на тоа, Drivhuset обезбедува индивидуално тренирање на студенти по претприемништво, а тренерите доаѓаат од различни области и експертиза. Преку интерактивна сесија помеѓу презентирање на успешни претприемнички вложувања и грантови за кои студентите можат да аплицираат, домаќините го споделија фактот дека над 50% од студентите кои доаѓаат со претприемачки идеи се мигранти (млади од Западен Балкан).

Студиската посета на Шведска и Данска беше организирана во рамките на проектот WEB4YES – регионална иницијатива чија цел е зајакнување на граѓанските организации да учествуваат во донесувањето одлуки и застапување за промени во политиките за вработување на млади во 6 земји од Западен Балкан.

Сподели