Резултати од Јавниот повик за финансиска поддршка на социјални претпријатија

По извршената евалуација на пристигнатите апликации за Јавниот повик за финансиска поддршка на социјални претпријатија, во рамки на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, со големо задоволство ви ги споделуваме апликантите со највисок број на освоени бодови на кои ќе им бидат доделени грантови.

Во следниот период очекувајте повеќе информации за нивните идеи и концепти.

 

Сподели