Извештај за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам на ООН

Во рамки на 32-та сесија на Универзалниот периодичен механизам на ООН (Universal Periodic Review), НМСМ заедно со Македонското здружението на млади правници и Институтот за човекови права поднесе Извештај за младински работнички права.

Извештајот ги посочува младите луѓе како носители на права и ги позиционира младите луѓе во центарот на системот на човекови права и се насочува кон дискриминацијата која младите луѓе во Република Македонија ја искусуваат на дневна основа кога се работи за вработување, волонтерство и пракса.

Во прилог можете да ги пронајдете Извештајот за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам и Aнексот со ратификуваните меѓународни конвенции од Македонија:

– Извештај
– Анекс

Сподели