Anëtare

Unione

Unioni i skautëve të Maqedonisë

Organizata rinore

Të rinjtë munden – Shkup

Qendra për hulumtim dhe analizë NOVUS – Strumicë

Kreativ – Shkup

Forumi Arsimor Rinor

Qendra për Aktivizmin e të Rinjve – KRIK

Këshilli për parandalimin kundër delikuencës së të miturve – KPKDM

SWT Alumni Maqedoni

Shoqata Rajonale e të Rinjve Arsimorë Romë – Rroma

Qendra për dialog ndërkulturor – Kumanovë

Qendra e Mbështetjes LGBTI

Gou Grin – Shkup

IAESTE Maqedoni

Klubi Rinor i Turqve – Gostivar

GRIT

Asociacioni për Integrim Evropian – Pikëpamja evropiane

Organizata për të rinj

AKVA – Strugë

REAKTOR – hulumtim në aksion

Fondacioni për zhvillimin e bashkësisë lokale – FZhBL Shtip

Junior Achievement Macedonia

Qendra Kulturore Rinore – Manastir

Fondacioni Metamorfozis – Shkup

Qendra Rajonale për Zhvillim të Qëndrueshëm – Gjevgjeli

Eco Life

Qendra për Zhvillim të Komunitetit (QZHK) Svetla Idnina – Koçani

Shoqata për Inovacione Sociale – ARNO

Shoqata LIDERË PËR EDUKIM, AKTIVIZËM DHE ZHVILLIM – Shkup

Unioni Rinor – Krushevë

SFERA INTERNESHNL

HERA

Multikultura

Sumnal

Instituti ZIP – Shkup

Interaktiv Manastir

Pro Lokal – Manastir

EKVALIS

Eco Logic – Shkup

Orume të organizatave të tjera

LIDEM – Rinia Liberale Demokratike

Sektori i të Rinjve i Federatës së Sindikatave të Maqedonisë (SRFSM)

FRSD – Forumi Rinor Social Demokrat i Maqedonisë

Organizata rinore e BDI-së

Asambletë Studentore Universitare

USS-UKLO-Manastir

Anëtare shoqëruese

Forumi Rinor i Partisë Demokratike të Turqve të Maqedonisë

ODAS – Organizata për Dialog dhe Afirmim të Nxënësve të Shkollave të Mesme dhe Studentëve

Eho Kulturore

Shoqata për Rëndësinë e Edukimit Mjedisor

Shoqata Ecovita

Të rinj nga diversitet familjar

CSI Nadezh – Shkup

Shoqata NE TË GJITHË Shkup

Rrethi i Gjelbër

Made with Padlet