Anëtare

Unione

Unioni i skautëve të Maqedonisë

Organizata rinore

Gou Grin – Shkup

AEGGE – Shkup

IAESTE Maqedoni

Të rinjtë munden – Shkup

Shoqata për Zhvillim Lokal Akcija PLUS

Bujrum – Qendra për Zhvillim Rural – Kumanovë

Kreativ – Shkup

Forumi Rinor Arsimor

Qendra për Aktivizëm Rinor KRIK

FORUM 16, Manastir

JEF Maqedoni

KPDM – Kavadar

Qendra për Edukim dhe Zhvillim QEZH Tearcë

SWT Alumni Macedonia

ASME Maqedoni

Asociacioni Rajonal Rinor Arsimor i Romëve – ARRAR

Qendra për Dialog Interkulturor – Kumanovë

LGBTI Qendra për Mbështetje

Organizata për të rinj

AKVA – Strugë

REAKTOR – hulumtim në aksion

Organizata për Gra – Shën Nikollë

SFERA INTERNESHNL

Shoqata për Zhvillimin e të Rinjve PLATFORMA PËR FUQIZIMIN E TË RINJVE Gostivar

Qendra për Zhvillim dhe Avancim të Jetës Publike – Tetovë

Fondacioni për Zhvillimin e Komunitetit Lokal (FZHKL) – Shtip

Inkluziva – Kumanovë

Shoqata për Integrim Multikulturor Inkluziva

Shoqata e Juristëve Romë – Shkup

Qendra Kulturore Rinore – Manastir

Fondacioni Metamorfozis – Shkup

QRZHQ – Gjevgjeli

Romaverzitas

Qendra e Kulturës, Komunikimit dhe Edukimit të Romëve “ E ardhme e ndritur” – Koçan

Shoqata për Disleksi – Ajnshtajn

KHAM DELLÇEVË

Aleanca rinore – Krushevë

Asociacioni për Zhvillimin e Opsioneve të Reja AZHOR Shkup

Shoqata LIDERË PËR EDUKIM, AKTIVIZËM DHE ZHVILLIM – Shkup

Orume të organizatave të tjera

ORRDM

RLD – Rinia Liberal – Demokratike

Organizata Rinore e Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni

RSD – Rinie e re social – demokrate

RSDM – Rinia Social – Demokrate e Maqedonisë

Rinia e Bashkuar për Maqedoninë

Seksioni i të Rinjve të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (SRLSM)

Anëtare shoqëruese

Romano Avazi

Shoqata Evropiane e Studentëve të Drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut – Shkup

Shoqata për Bashkëpunim Rinor Ndërkombëtar INTERAKTIV – Manastir

Made with Padlet