• Veprim i përbashkët për jetë më të mirë për të rinjtë

  • Zhvillimi i organizatave rinore në Maqedoni

  • Promovim dhe përfaqësim i të drejtave të të rinjve

Ballina

Info

Thirrje për pjesëmarrje në programin e këshillimit për karrierë

1.Reth Projektit Projekti “MladiHab – tejkalimi i pabarazisë te të rinjtë” zbatohet nga Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë në bashkëpunim me Stella Network. Projekti financohet nga Ambasada Britanike në Shkup dhe mbështetet nga Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe qëllimi i tij është të mbështesë dhe inkurajojë vajzat nga 15 deri në 29…

Thirrje për Konsulent për vlerësim të strategjive

Rreth projektit  Të rinjtë e Ballkanit: Lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit për partneritet në praktikat rajonale për punësim është një projekt ndërkombëtar i zbatuar në Belgjikë, Mal të Zi, Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë sipërmarrëse të të rinjve dhe të…

THIRRJE PËR JOB SHADOWING NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Rreth projektit Të rinjtë e Ballkanit: lidhja e edukimit, aftësive dhe potencialit për partneritet në praktikat rajonale për punësim është një projekt ndërkombëtar i zbatuar në Belgjikë, Mal të Zi, Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në mundësitë sipërmarrëse të të rinjve dhe të…

Konkurs publik për të rinjtë me temë: “Siguria, Solidariteti dhe Bashkëpunimi”

Misioni i OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me Agjencinë për Rini dhe Sport dhe Këshillin Rinor Nacional shpall konkurs me temë në fushën e sigurisë, solidaritetit dhe bashkëpunimit për të rinjtë e moshës 15 deri  29 vjeç. Pyetja që të rinjtë duhet përgjigjur  në mënyrë kreative është “Çfarë do të thotë siguria, solidariteti dhe bashkëpunimi…

THIRRJE PËR BASHKIM TË ORGANIZATAVE NË KËSHILLIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Dëshironi të rrjetëzoheni dhe të bashkëpunoni me organizata të tjera që punojnë në nivel lokal, nivel rajonal dhe kombëtar? Atëherë KRNM-ja është rrjeti i duhur për Ju! Për kë është thirrja? Organizatat rinore, Organizatat për të rinjtë, Unionet, Forumet rinore të organizatave të tjera Kuvendet Universitare. Disa nga përfitimet nga anëtarësimi në KRNM janë: Bashkëpunim…

THIRRJE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË NDËRMARRJEVE SOCIALE

Në kuadër të projektit “Sipërmarrja sociale për punësimin e të rinjve ”, hapim thirrje për mbështetje financiare të ndërmarrjeve sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për projektin: Projekti “Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve” do të përpiqet të ofrojë mundësi për ngritjen e kapaciteteve për të rinjtë e papunë, duke i udhëhequr në…

9

години постоење

45

организации и членки

7

регионални канцеларии

KRNM

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është platformë e cila i përfaqëson interesat dhe nevojat e të rinjve si vegëz me të gjitha palët e interesit dhe siguron kyçje dhe pjesëmarrje aktive të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në të gjitha nivelet.

Donatorë