• Veprim i përbashkët për jetë më të mirë për të rinjtë

  • Zhvillimi i organizatave rinore në Maqedoni

  • Promovim dhe përfaqësim i të drejtave të të rinjve

Ballina

Info

NJOFTIM PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në bazë të neneve 59 dhe 60 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë miratoi vendim për shpalljen e: KONKURS PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË   Detyrat kryesore të pozicionit Sekretar i Përgjithshëm: Sekretari i Përgjithshëm i KRNM-së menaxhon…

THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIM PËR KOMISION PËR ANËTARSIM NË KËSHILLIIN RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Çdo kandidat që dëshiron të jetë pjesë e këtij trupi punues të këshillit, të paraqesë kandidaturën deri te Asamblesë së KRNM-së. Ky komision përbëhet nga të…

THIRRJE PËR NOMINIM TË ANËTARIT TË KËSHILLIT DREJTUES TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim të anëtarit për Këshillin Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi të paraqesë…

THIRRJE E HAPUR PËR NOMINIM PËR KRYETAR TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Në prag të Asamblesë së rregullt vjetore, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominim për Kryetar. Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së, të aplikojnë dhe të jenë pjesë e Komisionit për anëtarësim në KRNM. Secili kandidat i nominuar do të ketë mundësi…

VOTONI PËR KANDIDATËT E NOMINUAR PËR ÇMIMIN PËR PJESËMARRJE RINORE

Agjencia për Rini dhe Sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin Nacional Rinor të Maqedonisë (KRNM) fton publikun e gjerë të paraqesë votat e tyre për kandidatët për Çmimin për pjesëmarrje të të rinjve në kategorinë individuale, kategorinë e grupeve joformale rinore dhe kategorinë organizatave rinore, organizatave për të rinj dhe organizatave rinore ombrellë.   RRETH…

THIRRJE PËR NOMINIME DHE ÇMIMI PËR PJESËMARRJE RINORE

RRETH SHPËRBLIMIT Agjencia për rini dhe sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM) ndanë shpërblimin e këtij viti për pjesmarrje rinore. Shpërblimi ndahet për tri kategori: kategori individuale ( të rinj të moshës 15-29 vite), kategori për të rinjtë e grupeve joformale ( më së paku 3 antarë ), dhe kategori…

10

vjet ekzistencë

51

organizata dhe anëtare

7

zyra rajonale

KRNM

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është platformë e cila i përfaqëson interesat dhe nevojat e të rinjve si vegëz me të gjitha palët e interesit dhe siguron kyçje dhe pjesëmarrje aktive të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në të gjitha nivelet.

Donatorë