THIRRJE PËR NOMINIME DHE ÇMIMI PËR PJESËMARRJE RINORE

RRETH SHPËRBLIMIT

Agjencia për rini dhe sport (ARS) në bashkëpunim me Këshillin rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM) ndanë shpërblimin e këtij viti për pjesmarrje rinore. Shpërblimi ndahet për tri kategori: kategori individuale ( të rinj të moshës 15-29 vite), kategori për të rinjtë e grupeve joformale ( më së paku 3 antarë ), dhe kategori për organizatat rinore, organizatat për të rinj dhe organizatat ombrellë rinore. Shpërblimi ka për qëllim ta njohë dhe ta vlerësojë mundin e të rinjve gjatë adresimit të çështjeve të ndryshme shoqërore.

Shpërblimi për pjesmarrje rinore njeh iniciativat e të rinjve, grupeve jo-formale të të rinjve, dheorganizatave rinore,  organizatave për të rinj dhe organizatave ombrellë që tregojnë: vizion të qartë në përmirsimin e bashkësisë që është sistematikisht e përmbajtur në zgjidhjen e çështjeve prioritare shoqërore; Kreativitet të јashtzakonshëm, inovaciondhe lidership në definimin e zgjidhjes së çështjeve prioritare shoqërore  që sjellin rezultate të dukshme në përmirësimin e bashkësisë apo mirëqenies shoqërore përmes aktiviteteve të të nominuarve.

KATEGORITË E SHPËRBLIMEVE 

Do të ndahen tre shpërblime, nga një shpërblim për kategori:

  1. KATEGORIA INDIVIDUALE PËR TË RINJ (TË MOSHËS 15-29 VITE)
  2. KATEGORIA E GRUPEVE JO-FORMALE TË TË RINJVE (MË SË PAKU 3 ANËTARË)
  3. KATEGORIA Е ORGANIZATAVE RINORE, ORGANIZATAVE PËR TË RINJ DHE ORGANIZATAVE OMBRELLË RINORE

UDHËZIM PËR DORËZIM TË NOMINIMIT 

Nominimi për secilën kategori mund të jetë i dorëzuar nga personat individual, organizatat, institucionet, sekorit mediatik, setorit të biznesit, apo anëtarëve tjerë të bashkësive. Shpërblimet do të jenë të ndara dhe të prezentuara para publikut të gjërë në ditën ndërkombëtarë të të rinjve (12 gusht  2022) në Shkup.

Dorëzimin e nominmit tuaj mund ta bëni në linqet në vijim:

  1. KATEGORIA INDIVIDUALE E TË RINJVE ( E MOSHËS 15- 29 VITE)
  2. KATEGORIA E GRUPEVE JO-FORMALE E TË RINJVE ( SË PAKU NGA 3 ANËTAR)
  3. KATEGORIA E ORGANIZATAVE RINORE, ORGANIZATAVE PËR TË RINJ DHE ORGANIZATAVE OMBRELLË RINORE 

Afati për dorëzimin e nominimeve është deri më 7 korrik 2022, ora 23:59.

Е gjithë thirja është në dispozicion në linkun.

SHPËRNDAJE